Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

Data: 15.07.2022 r., godz. 00.00   557
Sierpień 2022
Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 roku.


Komisje:


23 sierpnia 2022 roku
Wtorek, godzina 9.00
Język polski poziom podstawowy, sala 1 (sala 103)
Czas trwania egzaminu 170 minut


23 sierpnia 2022 roku
Wtorek, godzina 9.00
Matematyka poziom podstawowy, sala 2 (sala gimnastyczna)
Czas trwania egzaminu 170 minut


23 sierpnia 2022 roku
Wtorek, godzina 9.00
Matematyka poziom podstawowy, sala 3 (sala 113)
Czas trwania egzaminu 170 + 30 = 200 minut


23 sierpnia 2022 roku
Wtorek, godzina 9.00
Język angielski poziom podstawowy, sala 4 (sala 107)
Czas trwania egzaminu 120 minut


Uwagi:


1. Na egzamin maturalny może przyjść osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00 .
3. Na salę egzaminacyjną maturzyści wchodzą w kolejności według listy
- na salę gimnastyczną o godzinie 8.00
- do pozostałych sal o godzinie 8.20.
4. Na egzamin zdający przychodzą punktualnie z aktualnym dokumentem tożsamości. Osoby zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Egzamin rozpoczyna się w chwili zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
5. Egzamin pisemny zdający pisze długopisem z czarnym wkładem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) i korzysta wyłącznie z następujących pomocy zatwierdzonych przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę, wybrane wzory matematyczne – zapewnia szkoła.
J. polski – słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – zapewnia szkoła.
Rysunki zdający wykonują długopisem.
6. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy i nie korzystamy z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, w tym telefonów komórkowych, smartfonów.
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator).
8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej na poprawkowym egzaminie maturalnym. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. Wskazane jest, aby wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły korzystały z płynu do dezynfekcji rąk lub umyły ręce wodą z mydłem.
9. O złym samopoczuciu należy poinformować nauczyciela.
10. Jeśli będzie potrzeba zostawienia np. kurtki w szatni, należy przed egzaminem zgłosić się do p. woźnych.
11. Listy osób zdających egzamin maturalny w terminie poprawkowym będą powieszone w holu szkoły.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty