Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rekrutacja 2022/2023

Data: 20.07.2022 r., godz. 00.00   879
Informacje dla zakwalifikowanych do klas pierwszych LO
Zapraszamy absolwentów Szkół Podstawowych zakwalifikowanych do klas pierwszych w naszej szkole do potwierdzenia woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów w terminie 21 - 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Należy dostarczyć oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Prosimy o przyniesienie 2 zdjęć legitymacyjnych (można dostarczyć w późniejszym terminie). Komisja przekaże do wypełnienia przez rodzica: deklarację wyboru drugiego języka obcego, oświadczenie w sprawie organizacji religii rzymskokatolickiej i etyki (decyzja rodzica o uczęszczaniu dziecka na zajęcia religii/etyki).
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone w dniu 28 lipca 2022 r.
Od 1 do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków oraz dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
Więcej pod linkiem:
Rekrutacja 2022/2023
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty