Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

Data: 04.10.2017 r., godz. 15.00   281
regulamin
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii
pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo


I. Cele konkursu
• Zwiększenie zainteresowania nauką języka angielskiego i historii.
• Rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.
• Poszerzenie wiedzy o Wielkiej Brytanii - historii, geografii, kulturze, życiu społecznym i politycznym.
• Umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy historycznej w języku angielskim.
• Wdrożenie wiedzy zdobytej przez organizatorów konkursu podczas szkoleń w ramach Projektu Erasmus Plus Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.
• Stworzenie okazji do wymiany doświadczeń uczniów z innych szkół.
• Promowanie młodych talentów, docenienie pracy uczniów i nauczycieli.
• Motywowanie nauczycieli do wdrażania metod pracy z uczniem zdolnym oraz do wzmocnienia współpracy między nauczycielami.
• Mobilizowanie młodzieży do samodzielnej i systematycznej pracy.
• Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich pasji.
• Stworzenie możliwości rozwijania uzdolnień językowych.

Uczeń umie:
- czytać ze zrozumieniem teksty w języku angielskim
- wyszukać, wybrać, przetłumaczyć materiały na temat historii, kultury i geografii Wielkiej Brytanii
- odpowiedzieć na pytania dotyczące zagadnień historycznych i kulturowych w języku angielskim.

Uczeń zna:
-słownictwo związane z wymaganymi zagadnieniami
- zagadnienia historyczne i kulturowe zaprezentowane w języku angielskim
- wybrane pozycje i materiały ze stron internetowych

II. Organizacja konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół średnich z terenu Legionowa i powiatu legionowskiego.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów;
• I etap - szkolny - przeprowadzany przez nauczycieli j. angielskiego w poszczególnych szkołach
• II etap – międzyszkolny – organizowany i przeprowadzany przez nauczycieli języka angielskiego i historii, p. Anetę Staniszewską, p. Monikę Wasilewską, i p. Anetę Miętek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.
4. I etap konkursu. Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają w klasach informacje o konkursie, zapisują chętnych do udziału w konkursie. Przeprowadzają etap szkolny na podstawie przygotowanych przez siebie testów i wyłaniają 3 najlepszych uczestników. Zgłoszenie udziału wraz z nazwiskami uczestników przesyłają drogą e-mailową na adres ZSO Nr 2 w Legionowie: zso2leg@poczta.fm.
Etap szkolny należy przeprowadzić do 23 lutego. Zgłoszenie uczestników do 28 lutego.
5. II etap konkursu. Uczestnicy konkursu w wyznaczonym przez organizatorów konkursie zgłaszają się z opiekunami do ZSO Nr 2 w Legionowie, następnie piszą test, który trwa 45 minut.
• W celu przeprowadzenia Konkursu organizator powołuje przewodniczącego komisji konkursowej panią mgr Anetę Staniszewską.
• Termin II etapu: 23 marca 2018 roku.
• Przewodniczący zaprasza do jury nauczycieli z innych szkół.
• Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia. Opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą e-mailową.
• Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas Uroczystego podsumowania konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. O terminie laureaci i uczestnicy zostaną poinformowani.

III. Nagrody

1. Laureaci – bony upominkowe Empik za zajęcie I, II, i III miejsca w konkursie.
2. Dyplomy i książki dla każdego uczestnika konkursu.

IV. Zakres materiału

1. Zagadnienia związane z kulturą, tradycjami, historią, życiem politycznym i geografią Wielkiej Brytanii.
2. Strony internetowe (przykładowe), z których można skorzystać:
http://www.ego4u.com/en/read-on/countries
http://www.anglik.net/discover.htm
http://projectbritain.com/

Organizatorzy konkursu:
Aneta Staniszewska
Monika Wasilewska
Aneta Miętek

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty