Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Planowanie kariery zawodowej

Data: 13.04.2018 r., godz. 14.10   290
Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
10 kwietnia 2018r. uczniowie klas trzecich liceum wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie: doradcą zawodowym p. Adrianną Ptaszyńską i doradcą zawodowym EURES p. Rafałem Tyszkiewiczem. Głównym tematem było „Planowanie kariery zawodowej”. Pani A. Ptaszyńska przedstawiła szeroką ofertę Urzędu Pracy. Zapoznała uczniów z usługami Urzędu Pracy, warunkami rejestracji, propozycją (staże, dotacje, szkolenia) oraz z diagnozą predyspozycji zawodowych (testy predyspozycji zawodowych). Następnie p. Rafał Tyszkiewicz poruszył kwestie aspektów prawnych, zapoznał z rodzajami zawieranych umów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz przedstawił obecną sytuację zatrudnienia w kraju i za granicą.
Na zakończenie prowadzący życzyli młodzieży trafnych wyborów, zgodnych z ich predyspozycjami, zainteresowaniami i oczekiwaniami.


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty