Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Spotkanie z przedstawicielami CSP

Data: 11.10.2018 r., godz. 12.35   188
Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne
08.10.2018 r. odbyły się spotkania uczniów kl. 1A, 1B, 1C, 1D liceum i kl. 3c, 3d gimnazjum z przedstawicielami Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na temat ,, Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne ".
Podczas zajęć młodzież została zapoznana:
- z pojęciami: nieletni, małoletni, czyn karalny,
- z najczęściej popełnianymi czynami karalnymi przez nieletnich,
- ze środkami, które może zastosować Sąd dla Nieletnich wobec sprawcy czynu karalnego,
- z konsekwencjami prawnymi za popełniane czyny.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do tego, że młodzi ludzie nie będą popadać w konflikt z prawem.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty