Jesteś tutaj:

Główna treść strony

76. rocznica Zagłady ludności żydowskiej legionowskiego getta

Data: 15.10.2018 r., godz. 08.30   108
Spotkanie w Muzeum Legionowa
3 października 2018 r. siedmioosobowa delegacja klasy medialnej 2B wraz z Panią Anną Gogolewską uczestniczyła w spotkaniu upamiętniającym 76. rocznicę Zagłady ludności żydowskiej legionowskiego getta. Gości przywitał dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek Szczepański, który poinformował, że działania uczniów klasy 2BLO Królewskiej Dwójki prowadzone w kierunku godnego upamiętnienia społeczności żydowskiej w przestrzeni publicznej spotkały sie z uznaniem władz miasta i zostaną zrealizowane.
Julia Trzaskoma zaprezentowała działania jakie podjęła klasa medialna w związku z realizacją ogólopolskiego projektu,, Szkoła Dialogu" w ramach, którego odbyły się 4- dniowe warsztaty, wycieczka ,,Śladami legionowskich Żydów" i konferencja podsumowująca projekt z udziałem klasy 2 ag ZSS w Legionowie oraz dyrektora i pracowników Muzeum w Legionowie. Uczniowie pracowali w kilku grupach zadaniowych. Wzięli udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Historycznym w Legionowie, czytali książki legionowskich historyków, brali udział
w konferencjach naukowych na temat zagłady Żydów w Legionowie. Szukali źródeł w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Legionowie, a także w Archiwum Historycznym Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzili wywiad z panią Teresą Gosiewską, która opowiedziała o zagładzie Żydów w Legionowie. W szkole zorganizowali wystawę zdjęć. Na temat realizacji projeku udzielili wywiadu w legionowskim Radiu Hobby, a także w audycji „Pasjonauci” w Programie Czwartym Polskiego Radia. Oprócz tego artykuły dotyczące realizacji pojawiały się w lokalnych mediach, na stronie szkoły, a także na szkolnym Facebooku. Przygotowali petycję do Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej ofiary Holokaustu w Legionowie. Podpisy pod petycją zbierali wśród mieszkańców Legionowa i okolic.
Projekt został nominowany do nagrody. Wzięliśmy udział w uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie i otrzymalismy nagrody. Dla szkoły w ramach podziękowania oganizator ufundował 30 książek, które przekazane zostały do biblioteki szkolnej. Opiekunkami projektu są Pani Magdalena Grzybowska i Pani Anna Gogolewska.
Dzięki wspólpracy ze Szkołą Dialogu naszą szkołę odwiedził pan George Elbaum – Ocalały z Holokaustu. Spotkanie to było okazją do poznania historii poprzez rozmowę ze świadkiem historii, który opowiedział młodzieży o swoich przeżyciach z czasów wojny. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w Międzynarodowym projekcie „Marsz Żywych 2018” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organizowany po raz 30. ku czci ofiar Holokaustu. To międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich.
Podczas spotkania w Muzeum klasa 3B z PZSO w Legionowie, przedstawiła prezentację dotyczącą postaci legionowskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ratujących Żydów
w okresie okupacji.
Po prezentacjach w Muzeum nastąpiło przejście na teren byłego getta. Przed budynkiem byłego Judenratu przy ulicy Chrobrego uczestnicy uczcili ofiary minutą ciszy.
Klaudia Pawłowska
klasa 2BLO

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty