Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zagrożenia zażywania środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Data: 13.12.2018 r., godz. 15.15   155
Spotkanie z przedstawicielem Centrum Szkolenia Policji
W dniach 10 oraz 12 grudnia 2018 roku w ramach działań profilaktycznych oraz współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie instruktor Zakładu Służby Kryminalnej st. asp. Marek Maliszewski spotkał się z młodzieżą pierwszych klas liceum. Podczas spotkań poruszano tematy związane z zagrożeniami zażywania środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Kanwą do rozmowy z uczniami był film dydaktyczny „Szkoła przetrwania” ukazujący współczesne zagrożenia młodego pokolenia: narkotyki, alkohol, „ryzykowne” zażywanie legalnych leków.
Ponadto poruszono zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich za posiadanie i udzielanie środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych.
Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w dyskusji na tematy, które ją nurtują. Warto więc rozmawiać, nawet, gdy tematy są niewygodne.
Podobną tematykę poruszono w dniu 12 grudnia 2018 roku podczas spotkania z rodzicami uczniów ZSO nr 2 w Legionowie. Szczególny nacisk położono jednak na rolę rodziny w wychowaniu i ochronie młodzieży, poprzez m.in. rozmowę, przed skutkami zażywania zakazanych substancji.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty