Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Patronat WAT podpisany

Data: 18.12.2018 r., godz. 15.12   186
14.12.2018
PATRONAT WAT PODPISANY


W piątek , 14 grudnia Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny, Naczelnik Wydziału Edukacji Anna Łasińska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego Maria Serdeczna podpisali porozumienie dotyczące patronatu naukowo-dydaktycznego i współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Uczelnię reprezentował komendant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurek, rektor WAT. Zwiedzono również Laboratorium Broni Palnej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa i Laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej na Wydziale Cybernetyki. Tu przedstawiciele Legionowa spędzili najwięcej czasu i zapoznali się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi podczas szkoleń studentów.
Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Kształci podchorążych i studentów, prowadzi badania naukowe w zakresie nauk ścisłych. Dzięki porozumieniu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 zyskają możliwość zapoznania się z ofertą uczelni oraz z wykładowcami. Podczas spotkania na uczelni zapoznano się z historią szkoły, ofertą dydaktyczną oraz warunkami rekrutacji.
Jest to dla naszej szkoły bardzo ważne wydarzenie, gdyż jak stwierdził Pan rektor komendant, otwieramy drugą setkę szkół objętych patronatem uczelni. Dzięki nawiązanej współpracy mamy nadzieję na poszerzenie naszej oferty edukacyjnej oraz rozwijanie wśród uczniów zainteresowań matematycznych i informatycznych.
To także w absolwentach naszej szkoły Pan rektor komendant widzi przyszłych studentów uczelni. W swoim przemówieniu stwierdził „chcemy dobrych kandydatów. Potrzebujemy osób, które interesują się matematyką i naukami technicznymi. "
Dzięki patronatowi zyskujemy możliwość częściowego uczestniczenia w procesie dydaktycznym WAT, pomoc merytoryczną i wsparcie przy wprowadzaniu innowacji matematyczno-informatycznych.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty