Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dzień Otwarty dla kandydatów do II LO

Data: 07.03.2019 r., godz. 15.11   142
05.03.2019
DZIEŃ OTWARTY W „KRÓLEWSKEJ DWÓJCE”


Nadchodzi czas, w którym uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej podejmą jedną z najważniejszych decyzji – wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Decyzji, która może zadecydować o dalszych losach młodego człowieka.
Dlatego też w dniu 05.03.2019 r. o godz. 18.00 „Królewska Dwójka”, jak co roku otworzyła swoje podwoje dla potencjalnych kandydatów.
Na spotkanie informacyjne przybyło bardzo wiele osób, sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi.
Pani Dyrektor Maria Serdeczna zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły na rok szkolny 2019/2020, zarówno do 3-letniego jak i 4-letniego liceum.
W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę przybyłych na wysokie wyniki naszych absolwentów na egzaminie maturalnym, nowy kierunek kształcenia - klasę o profilu matematyczno-informatycznym, współpracę z uczelniami wyższymi (Uniwersytetem Warszawskim i Wojskową Akademią Techniczną), organizowane w placówce egzaminy międzynarodowe Cambridge, wymianę międzynarodową, wycieczki zagraniczne, pracę samorządu uczniowskiego oraz wolontariatu. Wspomniała także o tym, że w opinii uczniów i rodziców szkoła postrzegana jest jako placówka bezpieczna i przyjazna młodzieży.
Po prelekcji goście mogli zwiedzić szkołę, porozmawiać z Panią Dyrektor, nauczycielami i uczniami w poszczególnych pracowniach przedmiotowych.
Popatrzeć jak samodzielnie wykonują doświadczenia fizyczne, biologiczne i chemiczne, obejrzeć szatnię, stołówkę oraz patio.
Nad częścią organizacyjną czuwali wyznaczeniu nauczyciele i młodzież w strojach z epoki naszego patrona Jana III Sobieskiego.
Z bardzo dobrej frekwencji oraz wielu pytań dotyczących szans dostania się do szkoły, śmiało można stwierdzić, że dzień otwarty w „Królewskiej Dwójce” okazał się być sukcesem.
Sukcesem, na który warto było ciężko pracować – bo zainteresowanie uczniów i rodziców placówką oraz ich pozytywne komentarze na temat szkoły, bazy lokalowej, dydaktycznej, oferty edukacyjnej i przyjaznej atmosfery wywołały uśmiech na twarzach Dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów.

Ewa Wiechowicz


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty