Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Stypendia szkolne 2019/2020 - informacja OPS

Data: 02.09.2019 r., godz. 16.18   360
Wnioski dostępne są na stronie internetowej OPS

Stypendia szkolne 2019/2020 - informacja OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy składać w OPS od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2019r.


O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (514 zł netto na osobę w rodzinie[*]), w tym w szczególności z tytułu :
• bezrobocia
• niepełnosprawności
• długotrwałej lub ciężkiej choroby
• potrzeby ochrony wielodzietności
• bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
• alkoholizmu lub narkomani


Wnioski można składać:
• poniedziałek w godzinach 9:00-17:00
• wtorek-piątek w godzinach 8:00-16:00


Szczegółowe informacje udzielane są w każdą środę w pokoju nr 2 i 5 w godzinach 8-16

Wnioski dostępne są na stronie internetowej OPS

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty