Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Sukces naszej szkoły – I miejsce w powiecie w Kampanii Honorowego Krwiodawstwa

Data: 20.11.2019 r., godz. 12.19   229
18.11.2019 r.

W poniedziałek 18.11.2019 r.  w Warszawie odbyła się konferencja „Niepodległą mamy we krwi” podsumowująca wyniki II Edycji Kampanii Honorowego Krwiodawstwa organizowanej przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy - wydawcę miesięcznika "Polska Zbrojna".

Nasza szkoła okazała się najlepszą szkołą w powiecie spośród szkół biorących udział w kampanii. Podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem Najlepszego Propagatora Edukacji Honorowego Dawstwa Krwi w Powiecie Legionowskim. Otrzymaliśmy statuetkę oraz certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi.
Podczas uroczystości Urząd Miasta Legionowo również otrzymał podziękowania za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa. W ramach kampanii krew zbierano w całym kraju. 
Krew jest lekiem ratującym życie, którego nie można zastąpić. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły oraz społeczności lokalnej.
W ramach przedsięwzięcia w Królewskiej Dwójce organizowane były: dwie akcje krwiodawstwa (26.03.2019 zebrano 13520 ml krwi, 26.03.2019 zebrano 12600 ml krwi), lekcje (prowadzone przez biologów z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia), prelekcje i pogadanki o tematyce honorowego krwiodawstwa. Nasza szkoła realizowała scenariusze lekcji w ramach akcji „Twoja krew, moje życie”, czym przyczyniła się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Dodatkowo uruchomiony został E-learning Legionu dla wszystkich uczniów szkoły.
Koordynatorem akcji w II LO z ramienia dyrektora szkoły jest wicedyrektor szkoły p. Sylwia Kuligowska przy współpracy z nauczycielami.
Dyrekcja szkoły i koordynatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszej szkoły i przyłączyli się do akcji krwiodawstwa oraz osobom zaangażowanym w organizację akcji. 

Szczególne podziękowania należą się krwiodawcom, którzy oddali swoją krew podczas dwóch akcji w naszej szkole.

Dziękujemy Prezesowi Klubu HDK Legion Robertowi Kowalewskiemu za merytoryczną pomoc podczas tego przedsięwzięcia.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty