Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Pisemny Egzamin Maturalny - SESJA POPRAWKOWA

Data: 15.07.2021 r., godz. 16.10   712
ważne informacje

Uwaga:

1. Na egzamin maturalny może przyjść osoba wyłącznie zdrowa.
2. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.
3. Wpuszczanie na salę na egzamin pisemny rozpocznie się:
- na salę gimnastyczną o godz. 8.00,
- do pozostałych sal o godz. 8.20.
Na teren szkoły wchodzą zdający bez osób towarzyszących.
4. Na egzamin zdający przychodzą punktualnie z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Nie wolno tworzyć grupy zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną.
6. Na teren szkoły mogą wejść zdający wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem.
7. Obligatoryjnie należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu, w którym przewodniczący poinformuje, że można zdjąć maseczki.
Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) podchodzi do materiałów egzaminacyjnych np. do słownika
4) podchodzi do niego egzaminator,
5) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
9. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu (może być wkład czarny).
10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
11. Obligatoryjnie należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby przed skorzystaniem z materiału egzaminacyjnego/urządzenia np. słownika na sali egzaminacyjnej.
12. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
13. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
14. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
15. Osoby zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Egzamin rozpoczyna się w chwili zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
16. Egzamin pisemny zdający pisze długopisem z czarnym wkładem i korzysta wyłącznie z następujących pomocy zatwierdzonych przez Dyrektora CKE:
– linijka, cyrkiel, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę,
- wybrane wzory matematyczne, słownik ortograficzny oraz poprawnej polszczyzny – zapewnia szkoła.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
17. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy i nie korzystamy z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji (w tym telefonów komórkowych).
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
18. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu.
19. Dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
20. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz.
21. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
22. Listy osób zdających egzamin maturalny w terminie poprawkowym będą powieszone w holu szkoły.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty