Jesteś tutaj:

Główna treść strony

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Data: 17.06.2017 r., godz. 09.45   30
EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Już w najbliższy wtorek 20 czerwca zapraszamy do wyrobienia i odbioru karty EKUZ w atrium Urzędu Miasta Legionowo, gdzie w godzinach 9-15 będzie czynne stoisko NFZ Mazowsze.

Druk wniosku będzie do poboru na miejscu, jednak osoby, które chcą złożyć wniosek z upoważnieniem odbioru przez inną osobę powinny pobrać pierwszą stronę wniosku ze strony http://www.nfz-warszawa.pl i dołączyć upoważnienie dla danej osoby (druk również do pobrania ze strony).

UWAGA!

Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Ponadto tego dnia będzie można również w atrium zbadać bezpłatnie wzrok (badanie skierowane do osób powyżej 16 r. ż.)
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty