Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta pracy - stanowisko pomocy administracyjnej (0,5 etatu)

Data: 21.09.2017 r., godz. 16.25   145
Legionowo, dnia 21.09.2017r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie zatrudni pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej w wymiarze 0,5 etatu


Zakres obowiązków na stanowisku pracy pomocy administracyjnej:

1. Wysyłanie korespondencji drogą pocztową oraz odbiór i dostarczanie korespondencji
do instytucji na terenie miasta Legionowo.
2. Sporządzanie legitymacji i duplikatów legitymacji szkolnych.
3. Rejestracja pism przychodzących i wychodzących.
4. Pomoc przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy sekretariatu.
5. Weryfikacja danych przekazywanych w programie HERMES.
6. Wprowadzanie danych uczniów do SIO.
7. Wsparcie w pracach administracyjnych dyrektora , jego zastępców i sekretarza szkoły.

Wymagane: średnie wykształcenie, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o kontakt z pracownikiem kadr szkoły osobiście lub telefonicznie / nr telefonu – 22 766 37 34/


                                                                                                                             Dyrektor
                                                                                                               /-/ mgr Maria Serdeczna
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty