Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych www.mazovia.pl

Data: 14.06.2019 r., godz. 12.53   91
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Projekt realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z terenu Mazowsza, szczególnie
uzdolnionych w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Więcej informacji pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ lub na stronie: www.mazovia.pl
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty