Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Honorowe wyróżnienia Prezydenta Miasta Legionowo

Data: 30.06.2019 r., godz. 19.08   88
Honorowe wyróżnienia Prezydenta Miasta Legionowo

Prezydent Miasta Legionowo zaprasza serdecznie nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo do udziału w VII edycji konkursu ,,Innowacyjny nauczyciel”, ,,Lider twórczego zarządzania”. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej ,,Dyrektor Szkoły”

Celem konkursu jest:

1) rozwój szkół i przedszkoli,

2) podnoszenie sprawności i efektywności procesu nauczania – uczenia się,

3) wzrost motywacji i zaangażowania kadry kierowniczej i nauczycieli w podnoszenie jakości pracy szkół,

4) wzbogacanie i upowszechnianie bazy dobrych praktyk.

Szczegółowe kryteria oraz zasady przyznawania znajdują się w regulaminie. Wnioski o przyznanie tytułu "Innowacyjny Nauczyciel" i "Lider Twórczego Zarządzania" można składać do 16 lipca br. Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych. Warto podkreślić, że oceny składanych wniosków dokonują eksperci niezależni od organu prowadzącego m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie czy Ośrodka Rozwoju Edukacji.
W czasie tych 6 edycji wyróżnienia Lider twórczego zarządzania otrzymało 9 dyrektorów, a wyróżnienia Innowacyjny nauczyciel 23 nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Wzór wniosku Lider19 z logo.odt

Wzór wniosku iNNOWACYJNY 19 z logo.odt

Regulamin Innowacyjny, Lider VII 2109.pdf

Wzór wniosku 'Innowacyjny Nauczyciel'19.odt

klauzula 19.odt
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty