Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Matura - sesja poprawkowa

Data: 18.07.2019 r., godz. 20.42   141

Uwaga:
1. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.
2. Wpuszczanie na salę na egzamin pisemny rozpocznie się o godz. 8.20.
3. Na egzamin zdający przychodzą punktualnie z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.
4. Osoby zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Egzamin rozpoczyna się w chwili zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
5. Egzamin pisemny zdający pisze długopisem z czarnym wkładem i korzysta wyłącznie z następujących pomocy zatwierdzonych przez Dyrektora CKE:
Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę,
wybrane wzory matematyczne – zapewnia szkoła.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
6. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy i nie korzystamy z:
urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty