Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Praca dla nauczycieli od 01.09.2021 r.

Data: 25.03.2021 r., godz. 17.40   400
Legionowo, dnia 25.03.2021 r.

Ogłoszenie


Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Królowej Jadwigi 11, 05-120 Legionowo zatrudni od dnia 01.09.2021 r. 

 • nauczyciela j. angielskiego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • nauczyciela informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy (na zastępstwo);
 • nauczyciela informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy ;
 • nauczyciela biologii w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • nauczyciela matematyki w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu w tym 9 godzin
  dydaktycznych w tygodniu;
 • nauczyciela historii w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • nauczyciela podstaw przedsiębiorczości w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu w tym 9 godzin
  dydaktycznych w tygodniu;
 • nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze czasu pracy 0,22 etatu w tym 4 godziny
  dydaktyczne w tygodniu.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • Mazowiecki Kurator Oświaty