Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta pracy - stanowisko sprzątaczki (zastępstwo)

Data: 03.09.2021 r., godz. 09.40   2205
Legionowo 25 sierpnia 2021 roku
Ogłoszenie

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa od 01 października 2021 roku.
Zakres obowiązków na stanowisku pracy sprzątaczka
1.Pełnić dyżur w wyznaczonym miejscu, w czasie określonym na grafiku dyżurów.
2.Codzienne sprzątanie, wyznaczonych pomieszczeń, polegających na:
-wietrzeniu sprzątanych pomieszczeń,
-zamiataniu i myciu podłóg z dodatkiem dostępnych środków czystości,
-przecieraniu wilgotną ścierką parkietów, paneli, mebli, tablic, obrazów, parapetów,
-opróżnianiu koszy na śmieci,
-podlewaniu kwiatów doniczkowych w powierzonych pomieszczeniach,
-przeprowadzaniu (w miarę potrzeb) dezynfekcji urządzeń sanitarnych,
-usuwanie na bieżąco wszelkich nieczystości i zabrudzeń (pajęczyny, ławki, krzesła),
-niezwłocznym zgłaszaniu przełożonym lub konserwatorowi (pracownik KZB) szkolnemu zauważonych usterek, mogących być przyczyną nieszczęśliwych wypadków,
-sprawdzaniu(po sprzątaniu) zabezpieczenia okien, kranów, drzwi,
3.Sprzątanie okresowe ferie, wakacje obejmujące:
mycie okien (parter wewnątrz i zewnątrz I piętro i II piętro wewnątrz , drzwi, ścian pomalowanych farba olejną w przydzielonych pomieszczeniach, odkurzanie ścian,
dokładne czyszczenie mebli, krzeseł,
sprzątanie po remontach w szkole,
4.W przypadkach uzasadnionych potrzebami służbowymi wykonywanie poleceń przełożonego, które nie są wyszczególnione w niniejszym zakresie obowiązków, a wiążą się z rodzajem wykonywanej pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.
Wymagania
umiejętność pracy w zespole
Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie CV w sekretariacie szkoły lub e-mail na adres kadry@2lo.legionowo.pl do 15 września 2021 roku.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty