Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta pracy - na stanowisku pomocy nauczyciela w wymiarze 0,65 etatu (26 godzin tygodniowo)

Data: 22.09.2022 r., godz. 16.14   26
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie zatrudni pracownika na stanowisku pomocy nauczyciela w wymiarze 0,65 etatu (26 godzin tygodniowo)
Zakres obowiązków na stanowisku pracy pomocy administracyjnej
1. Wspieranie uczniów nieznających języka polskiego albo znających na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.
2. Wspieranie nauczycieli nieznających języka ukraińskiego w komunikacji z uczniami z Ukrainy
3. Opieka nad uczniami w czasie alarmów, spacerów i wycieczek,
Wymagane: umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy, samodzielność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie CV w sekretariacie szkoły lub na adres email sekretariat@2lo.legionowo.pl

Dyrektor
/-/ mgr Anna Lewandowska
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty