Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Historia

4588
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wciąż funkcjonuje w świadomości legionowian jako "szóstka", mimo że Szkoła Podstawowa nr 6 - od której pochodzi ta nazwa - wygasła w roku 2004. Od niej bowiem zaczyna się historia szkoły.

Budowę tej placówki na osiedlu Jagiellońska rozpoczęto w 1981 roku. Dwa lata później naukę rozpoczęło tu 1445 uczniów pod kierunkiem 70 nauczycieli. Funkcję dyrektora sprawowała pani mgr Teresa Dobosz. Kolejnym ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku w 1985 roku dużej sali gimnastycznej. Dodatkowe możliwości rozwoju fizycznego uczniów stworzył basen, który od 1991 roku stał się integralną częścią szkoły. Obiekt ten służy nie tylko naszej młodzieży, ale całej społeczności legionowskiej. W 1993 roku nadszedł czas na 10. urodziny, uroczyście obchodzone przez szkołę, a w 1995 roku odbyła się inna ważna uroczystość- nadanie imienia i sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Patronem szkoły został wybitny władca - Jan III Sobieski.

W roku szkolnym 1994/1995 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, funkcję tę objęła pani mgr Janina Ziemichód. W 1996 roku, dzięki wybudowanemu przed budynkiem podjazdowi dla wózków inwalidzkich i wewnętrznej windzie, obiekt został przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Następne lata przyniosły ważne zmiany i dalszy rozwój placówki. W 1997 roku rozpoczęło działalność II Liceum Ogólnokształcące (dwie klasy pierwsze), a w 1996 roku powstało Gimnazjum nr 2 (osiem klas pierwszych).

W 2003 roku szkoła obchodziła swoje 20 - lecie. Tak ważną datę podkreślono stosownie bogatą uroczystością. Różnorodna część artystyczna obejmowała: występy chóru, przedstawienie historii szkoły przez najmłodszych uczniów, sceny z życia Patrona wykonane przez gimnazjalistów, staropolski taniec w strojach z epoki i kabaret zaprezentowane przez licealistów. Uroczystość uświetniły pokazy walk rycerskich i biesiada u króla Jana.
Od połowy roku 2006/2007 do roku 2013/2014 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr inż. Małgorzata Sujak.

21 marca 2014 r. obchodziliśmy 30 - lecie naszej szkoły.
Uroczystość ta rozpoczęła się od mszy świętej.


Jubileusz uświetnili swoją obecnością: Biskup Diecezji Warszawsko- Praskiej Marek Solarczyk, Dziekan Dekanatu Legionowskiego ks. Lucjan Szcześniak, Proboszcz naszej Parafii ks. Hieronim Średnicki, Pan Rafał Pawlak- przedstawiciel biura poselskiego Pani Anny Aksamit Senator RP, Pani Aneta Przygoda przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pan Roman Smogorzewski Prezydent Miasta Legionowo, Pan Piotr Zadrożny Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, Pan Jan Grabiec Starosta Powiatu Legionowo, Pan Janusz Klejment Przewodniczący Rady Miasta Legionowo oraz radni Rady Miasta, Pani Jolanta Ćwiklińska Skarbnik Urzędu Miasta Legionowo, Pan Michał Kobrzyński Kierownik Areny Legionowo, Pan Tomasz Lisowski Kierownik Referatu Edukacji, Pani Elżbieta Pazio Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pani Ewa Lisowska Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych w tym poprzednia dyrektor naszej szkoły Pani Janina Ziemichód , dyrektorzy przedszkoli oraz żłobka, Przedstawiciele KZB- Prezes Spółki Pan Marek Pawlak oraz Pani Dyrektor Irena Bogucka, Pan Jacek Szczepański Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, Pani Anna Brzezińska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Marek Maliszewski- przedstawiciel Zespołu do Spraw Nieletnich Patologii KPP w Legionowie, Pan Ryszard Gawkowski Komendant Straży Miejskiej, Panie Maria Zielińska i Elżbieta Litwiniak z Muzeum Pałacu w Wilanowie.


Nie mogło zabraknąć przemowy Pani Dyrektor, głos zabrali również zaproszeni goście. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór szkolny oraz orkiestra.
Szkoła, to nie tylko budynek. Szkoła, to głównie ludzie, którzy tworzą jej historię. W okresie szkolnym towarzyszą nam różne doświadczenia. Czasem są to uśmiechy, wzruszenia, a niekiedy chwile goryczy. Dzięki niej jednak nawiązują się relacje, które niejednokrotnie potrafią przetrwać próbę czasu. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oddają tej szkole, od samego początku jej istnienia to, co mają najlepszego do zaoferowania - umiejętności, serce i entuzjazm. Dzięki temu z każdym dniem staje się ona coraz bardziej wyjątkowa. Szkoła, to nieodłączna część naszego życia, to wspomnienia, które za sprawą niezwykłych osób, stają się wyjątkowe. Mimo upływu lat, będą one wciąż aktualne w naszej pamięci. Obchody 30 - lecia szkoły były więc bardzo dobrą okazją do zebrania informacji o dorobku naszej szkoły, o osiągnięciach absolwentów, a także pedagogów.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy związani są z naszą placówką najdłużej otrzymali nagrody książkowe.
Jubileusz ten, pozwolił też odbyć podróż w czasie, aby przypomnieć sobie najwspanialsze momenty w dziejach Zespołu Szkół nr 2 dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panią Dyrektor Małgorzatę Sujak oraz nauczycieli p. Barbarę Zawadzką i p. Ewę Jeziorską

Kolejnym punktem obchodów było przedstawienie Król Jan III przemawia, przygotowane przez uczniów klasy 3 B I 2 B liceum pod kierunkiem p. Elżbiety Wieczorek oraz p. Grażyny Wesołowskiej, zakończone tańcem z epoki- pawaną.


Atrakcją był również pokaz tańca HIP HOP w wykonaniu uczniów z klasy 3 a gimnazjum i 2 C liceum oraz ich gości pod kierunkiem p. Ewy Konarzewskiej.
Wielki aplauz wzbudził taniec nowoczesny w wykonaniu uczniów klasy 2 A liceum, którzy zatańczyli ze swoim wychowawcą, panem Robertem Sobczykiem.
Obchody kolejnego jubileuszu szkoły stały się okazją do spotkania tych, którzy byli lub są z tym miejscem związani.

Obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących stanowią dwie szkoły: Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące.
Przez ponad 30 lat pedagodzy włożyli wiele trudu i serca, by miejsce to było przyjazne dla uczniów, dbali o ich rozwój intelektualny i duchowy, zgodnie z dewizą, która przyświecała również działaniom wielkiego patrona szkoły - Jana III Sobieskiego. Dowodem ich starań było otrzymanie w roku 2004 certyfikatu Szkoły z Klasą.

Obecnie funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie pełni pani mgr Maria Serdeczna.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty