Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gdzie szukać pomocy?

796
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Jagiellońska 2, Legionowo;
tel. 22 774 38 14,
www.ppplegionowo.pl

Poradnia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu prowadzona przez NZOZ Legionowo

ul. Sowińskiego 4, Legionowo;
tel. 22 774 51 51

Punkt dla osób z problemem narkotycznym
ul. 3 Maja 24, Legionowo;
tel. 22 784 09 71

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
al. 3 Maja 24, Legionowo Centrum Profilaktyki;
tel. (0 22)784 – 09 - 71

Punkt Konsultacyjny Przemoc w Rodzinie

al. 3 Maja 24, Legionowo;
tel. 22 784 09 71
Ośrodki pomocy dla osób z problemami emocjonalnymi:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży w Warszawie;
ul. Dzielna 7, Warszawa;
tel. 22 831 60 79

Instytut Psychiatrii i Neurologii;
Aleja Sobieskiego 9, Warszawa;
tel. 22 321 35 00, 331 33 31

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA;

ul. Targowa 66/23 Warszawa;
tel. 618 34 06,
email: spoza@idn.org.pl

Zagrożenia dzieci w Internecie, cyberprzemoc
www.116111.pl
www.helpline.org.pl
www.sieciaki.pl

Przemoc seksualna

www.złydotyk.pl
www.dzieckokrzywdzone.pl

Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje;
ul. Walecznych 59, Warszawa;
tel. 22 616 03 14, 616 02 68

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje;

ul. Mazowiecka 12, Warszawa;
tel. 22 826 88 62
e-mail: mazowiecka@fdn.pl

Przemoc w rodzinie:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia;

tel. 8010120 002

Niebieska Linia – ogólnopolska bezpłatna linia telefoniczna dla ofiar przemocy
tel. 0800120002

Zapobieganie uzależnieniom:

Pomarańczowa Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków;

tel. 0801140068

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

ul. Dereniowa 52/54, Warszawa;
tel. 22 64115 01
email: kbpn@kbpn.gov.pl

Narkotyki - narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania;
tel. 801199990

Narkomania „Pogotowie Makowe”
0801109696 (pon – pn 10-20, sb 10-15)

Stowarzyszenie KARAN;
ul. Grodzieńska 65, Warszawa;
tel. 22 618 65 97

Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Uzależnień MONAR;
ul. Hoża 57, Warszawa;
tel. 22 621 13 59

Informacje o sektach:

Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach,

ul. Dominikańska 2, Warszawa;
tel. 22 543 99 99

Rzecznik Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl
tel. 22 696 55 50
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty