Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konkurs "Wychowawca Roku"

1048
Cele konkursu "Wychowawca Roku":

§ 2
Przyjmuje się następujące założenia konkursowe:

Każdy nauczyciel jest wychowawcą.
Szacunek, podziw, uznanie i sympatia uczniów to główne filary autorytetu wychowawcy.
Wizerunek wychowawcy buduje się w doświadczeniach uczniów, których dostarcza nauczyciel w procesie nauczania i wychowania.

§ 3
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów i nauczycieli wartościami, których przestrzeganie ma decydujący wpływ na kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielem-wychowawcą a uczniem-wychowankiem.

Fragment regulaminu

ETAP SZKOLNY:

Uczniowie każdej klasy wskazują indywidualnie nauczycieli spośród uczących ich, którzy według nich zasługują na tytuł WYCHOWAWCY ROKU.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzy listę 10 nauczycieli, którzy zdobyli w sumie najwięcej głosów we wszystkich klasach.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego organizuje ogólnoszkolne, powszechne wybory nauczyciela, który będzie nominowany do tytułu WYCHOWAWCY ROKU.


ETAP MIEJSKI:

Kapituła składająca się z reprezentantów Samorządów Uczniowskich legionowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, po wysłuchaniu rekomendacji zaprezentowanych przez uczniów nominowanych nauczycieli, na drodze głosowania wybierają WYCHOWAWCĘ ROKU spośród nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty