Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Stołówka szkolna

3903
Żywienie dla młodzieży prowadzi:


Rebus Sp. z o.o.
Ul. Lipowa 36D
05-123 Dąbrowa Chotomowska


Uwagi, prośby, pochwały, reklamacje prosimy zgłaszać pod adresem mailowym:
rebus@rebus.net.pl

Monika Wawrzyńska
Dyrektor Operacyjny

Mob. +48 / 508 479 883
Fax. +48 / 22 785 44 54
e-mail: mwawrzynska@rebus.net.pl
www: www.rebus.net.pl

Rebus Sp. z o. o.
Dąbrowa Chotomowska, ul. Lipowa 36D, 05–123 Chotomów

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000339942; NIP: 5361871925, REGON: 142073240, Kapitał zakładowy: 20000 PLN

------------------------------------------------------------------------------
UWAGA!

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA POSIŁKI
Prosimy o dokonywanie przelewów za posiłki z góry do każdego 5 dnia miesiąca.
Nr konta:
48 1020 1026 0000 1402 0241 3037
Rebus sp. z o.o. ul. Lipowa 36D, 05-123 Dąbrowa Chotomowska

Uczniowie - Opłata za czerwiec: 5,00 zł x 15 dni = 75,00 zł
Pozostałe osoby - Opłata za czerwiec: 6,90 zł x 15 dni = 103,50 zł

Przy wpłatach przelewem prosimy o podawanie następujących informacji:
Dla gimnazjum:
G - Imię i nazwisko, klasa, oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata.
Dla liceum:
L - Imię i nazwisko, klasa, oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata

UWAGA – do Abonamentu nie wliczamy 15 czerwca. W tym dniu stołówka jest nieczynna.
----------------------

ODPISY POSIŁKÓW

Zgłoszenie nieobecności na obiedzie przyjmujemy w kuchni
lub sms’em
pod numerem telefonu:
502 237 373

Należy podać następujące informacje:
Dla gimnazjum:
G - Imię i nazwisko dziecka, klasa, daty nieobecności dziecka
Dla liceum:
L- Imię i nazwisko dziecka, klasa, daty nieobecności dziecka

Aby można było odliczyć w kolejnym miesiącu pełną kwotę za niewykorzystany posiłek - prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka co najmniej jeden dzień przed absencją.

W wyjątkowych sytuacjach ( np. nagła choroba ) możliwe jest zgłoszenie nieobecności dnia bieżącego najpóźniej do godziny 8.00
Wycieczki szkolne powinny być zgłaszane co najmniej trzy dni wcześniej.
W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka, nie odliczamy opłaty za niewykorzystane posiłki.


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty