Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Strona internetowa poświęcona problematyce agresji i przemocy w szkole - udostępniona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

1622
Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił stronę internetową poświęconą problematyce agresji i przemocy w szkole.

www.ore.edu.pl


Została ona przygotowana z myślą o potrzebach dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, specjalistów oświatowych oraz rodziców. Można tam znaleźć treści przydatne do wykorzystania w codziennej pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Poszczególne ikony zawierają pogrupowane materiały, dotyczące różnych aspektów zjawiska agresji i przemocy, jak również sposobów i metod zapobiegania:
• wyniki badań ukazujących skalę rozpowszechnienia agresji wśród młodzieży,
• nieznane dotychczas formy przemocy,
• czynniki sprzyjające jej występowaniu lub przed nią chroniące,
• omówienie skutecznych strategii radzenia sobie z przemocą w szkole i innymi sytuacjami kryzysowymi,
• wykaz stosownych aktów prawnych.
W materiałach zamieszczono wiele poradników, wykazy programów edukacyjnych, scenariusze zajęć i użyteczne linki do innych zasobów znajdujących się na stronach wyspecjalizowanych instytucji i organizacji.

Źródło: www.ore.edu.pl
Ewa Kwiatkowska
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty