Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin maturalny

9135


Egzamin maturalny 2023
aktualizacja 16.09.2022 r.

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.
https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431620220819%20EM%202023%20Informacja.pdf.pdf

  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023 


  • Egzamin maturalny w w formule 2023 - W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.


  • Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja o najważniejszych zmianach
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty