Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rada Rodziców

7409

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego 
ul. Królowej Jadwigi 11 05-120 Legionowo

Zarząd Rady Rodziców

- p. Alicja Strzelczak 2a (przewodnicząca)
- p. Marta Szewczak 1d (z-ca)
- p. Ewa Mikucka 3C (skarbnik)

Komisja rewizyjna:
- p. Aneta Kość 3c
- p. Grażyna Grabik 1b


Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać:
- bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców (wpłaty indywidualnie):

Rada Rodziców przy II LO
w Legionowie
05-120 Legionowo
ul. Królowej Jadwigi 11
PEKAO SA nr 23 1240 6117 1111 0010 6275 3802


* przy wpłacie na RR prosimy podać w treści przelewu:
Rada Rodziców klasa i imię oraz nazwisko dziecka - np. Adam Nowak 2C gim
NIP 536-158-92-87
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty