Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PROGRAM BEZPIECZNA+

2428Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”


Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, dbanie o prawidłowe relacje rówieśnicze i rodzinne.
Działania o charakterze profilaktycznym realizowane będą w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych i spotkań z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zaplanowane działania opracowane są tak, aby każdy uczeń został zapoznany z różnorodnymi zagrożeniami mogącymi go spotkać w szkole i poza nią oraz potrafił skutecznie reagować w sytuacji wystąpienia tych zagrożeń.
Projekt planowanych działań zakłada kompleksową pracę z uczniami podczas zajęć, prowadzonych z udziałem nauczycieli, ekspertów oraz rodziców uczniów, a także instytucji wspierających takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Centrum Szkolenia Policji, WOPR, Urząd Miasta.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty