Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacje dla uczniów

843
Ogłoszenie - uczniowie

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Deklaracja

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - dane uczestnika aktualizacja

Załącznik nr 5 - Protokół

Załącznik nr 7 - Oświadczenia II etap rekrutacji

Regulamin rekrutacji - uczniowie ZSO2

Karta oceny do regulaminu

Debata na temat „Decyduję o swojej przyszłości”


W ramach projektu 'Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy' dnia 12.06.2017 r. w naszej szkole odbyła się debata, której celem było poznanie opinii uczniów o tym:
- czego potrzebują, aby podjąć świadomą, racjonalną i uwzględniającą własne zainteresowania i ograniczenia decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia,
- na ile są zadowoleni z działań szkoły przygotowujących ich do podejmowania tych decyzji i czego jeszcze potrzebują
W badaniu wzięło udział 16 uczniów reprezentujących klasy licealne.

Dyskusję z uczniami przeprowadził opiekun samorządu uczniowskiego przy współpracy pedagogów.
Podsumowaniem dyskusji było opracowanie wniosków:
1. Uczniowie są zadowoleni z zajęć i spotkań organizowanych w szkole, mających na celu przygotowanie młodzieży do właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej.
2. Młodzież oczekuje:
- więcej spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, pokazanie drogi rozwoju zawodowego (indywidualne podejście do ucznia)
- angażowania ich do udziału w zajęciach przygotowujących do życia dorosłego, w tym uczenie ich odpowiedzialności, sumienności, organizacji i komunikacji ….
- organizacji wyjazdów do różnych miejsc pracy i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, których celem będzie zapoznanie ze specyfiką danego zawodu i oczekiwań pracodawców  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty