Jesteś tutaj:

Główna treść strony

1% z naszych podatków dla naszych dzieci

2024
Od dnia 09.02.2015r. dzięki staraniom Rady Rodziców możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku na rzecz dzieci Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.
Pomaga nam w tym organizacja Fundacja Rodzice Szkole http://rodziceszkole.edu.pl, która przekazuje szkole środki zebrane od rodziców w ramach akcji „Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.”
Skorzystają na tym nasze dzieci. Dodatkowe środki będą przeznaczone na cele edukacyjne, imprezy kulturalne, pomoce naukowe dla naszych dzieci.
W zeznaniu podatkowym (PIT 28 poz. 127, PIT 36 poz. 310, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 133, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) - prosimy o wpisywanie:
KRS 0000268115

W poz. „Cel szczegółowy” ( pamiętaj! ten wpis jest konieczny ):
Rada Rodziców, ZSO nr 2 w Legionowie


Decyzję o ostatecznym wyborze celu (spośród nadesłanych propozycji Samorządu Uczniowskiego) podejmiemy wspólnie na spotkaniu Rady Rodziców w drodze głosowania.


W imieniu Rady Rodziców
Przewodnicząca: Renata Bogacka-Andrzejewska
Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Malinowska
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty