Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zebrania z Rodzicami

1163
rok szkolny 2021/2022, aktualizacja 30 sierpnia 2021 roku
Zebrania i Dni Otwarte w roku szkolnym 2021/2022
(zastrzegamy możliwość zmiany daty bądź godziny spotkań)

3 września 2021 roku, godzina 18.00 - Wywiadówka [o godzinie 17.30 Zebranie pedagogów z rodzicami uczniów z opiniami i orzeczeniami (w stołówce szkolnej), 19.30  Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców (w stołówce szkolnej), 20.00 Zebranie wychowawców oraz Klasowych Rad Rodziców klas 3 LO w sprawie studniówki – sala 106]
27 października 2021 roku, godzina 18.00 - Zebranie i Dzień Otwarty, 17.30 Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców (w stołówce szkolnej)
15 grudnia 2021 roku, godzina 18.00 - Zebranie i Dzień Otwarty, 17.30 Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców (w stołówce szkolnej)
26 stycznia 2022 roku, godzina 18.00 - Wywiadówka, 17.30 Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców (w stołówce szkolnej)
23 marca 2022 roku, godzina 18.00 - Zebranie i Dzień Otwarty, 17.30 Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców (w stołówce szkolnej)
25 maja 2022 roku, godzina 18.00 - Zebranie i Dzień Otwarty, 17.30 Spotkanie Dyrekcji Szkoły z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców (w stołówce szkolnej)
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty