Jesteś tutaj:

Główna treść strony

E-LEARNING HDK

4003

Projekt realizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion www.legionhdk.pl 
przy współfinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Legionowo.

Kurs w postaci E-learningu przeznaczony dla szkół średnich ma za zadanie w szybki i zarazem nowoczesny sposób zapoznać młodzież z ideą honorowego krwiodawstwa przedstawiając jej najistotniejsze elementy. E-learning zainstalowany jest jako moduł funkcjonalny na Portalu Legion www.legionhdk.pl.Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat należy:

1. Zarejestrować się jako uczestnik kursu
2. Rozpocząć kurs wykorzystując kod promocyjny naszej szkoły: KOD
3. Przejść (przejrzeć) wszystkie lekcje w kursie (przejrzeć)
4. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 8 na 12 pytań)
5. Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning tj. p. Anny Musińskiej


CELE E-LEARNINGU:
 
1. Wprowadzenie w ideę Honorowego Dawstwa Krwi. 
2. Przedstawienie najważniejszych aspektów krwiodawstwa. 
3. Zapoznanie z przysługującymi przywilejami honorowych dawców krwi. 
4. Przygotowanie uczniów do pierwszego oddania krwi. 
5. Zachęcenie uczniów do rozpoczęcia oddawania krwi. 


ZAGADNIENIA E-LEARNINGU: 

1. Info Krew Podstawowe informacje o krwi. 
2. Info HDK Informacje o honorowym krwiodawstwie. 
3. Uprawnienia i przywileje Co przysługuje honorowym dawcom krwi.
4. Mity w krwiodawstwie Najczęstsze mity i niejasności.
5. Egzamin końcowy Sprawdzenie nabytej wiedzy. 


WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW:
 
1. Czas nauki E-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
2. Możliwość cofania lekcji W trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji By ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
4. Certyfikat e-learningu Elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 


WYTYCZNE DO EGZAMINU:
 
1. Czas egzaminu Na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
2. Możliwość przeglądu W trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
3. 75% zalicza egzamin By zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
4. Certyfikat e-learningu Aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
5. Możliwość poprawy Egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty